MENU

Year 2014

January 2014

Bil.

Perkhidmatan

TEMPOH PIAGAM

BIL. PERMOHONAN

IKUT PIAGAM

TIDAK MENGIKUT PIAGAM

% MENGIKUT PIAGAM

1

Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB)

142 hari

       

2

Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan

92 hari

       

3

Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang

14 hari

       

4

Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan

14 hari

       

5

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah)

30 hari

       

6

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah)

30 hari

       

7

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri)

30 hari

       

8

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra

21 hari

       

9

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap

21 hari

       

10

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D Tambahan Rumah Dan Selain Rumah

14 hari

       

11

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan

14 hari

       

12

Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran

2 kali setahun (JAN & JULAI)

       

13

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan

30 hari

       

14

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen

30 hari

       

15

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara

4 hari

       

16

Memproses Bayaran

14 hari

       

17

Memberi Maklumbalas Aduan Awam

2 Hari

       

18

Akuan Penerimaan Aduan Awam

1 hari

       

 

 

Year2013

January 2013

Bil. Perkhidmatan TEMPOH PIAGAM BIL. PERMOHONAN IKUT PIAGAM TIDAK MENGIKUT PIAGAM % MENGIKUT PIAGAM
1 Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) 142 hari 0 - - -
2 Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan 92 hari 0 - - -
3 Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang 14 hari 0 - - -
4 Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan 14 hari 0 - - -
5 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah) 30 hari 0 - - -
6 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah) 30 hari 0 - - -
7 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri) 30 hari 0 - - -
8 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra 21 hari 0 - - -
9 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap 21 hari 0 - - -
10 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D :-
a) Tambah Rumah
b) Tambah Selain Rumah

4 hari
30 hari

8
0

7
-

1
-

87.5%
-

11 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan 30 hari 0 - - -
12 Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran 2 kali setahun (JAN & JULAI) 22,923 22,923 0 100%
13 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan 30 hari 10 5 5 50%
14 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen 30 hari 22 19 3 86.4%
15 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara 4 hari 13 13 0 100%
16 Memproses Bayaran 14 hari 61 58 3 95.08%
17 Memberi Maklumbalas Aduan Awam 2 hari 71 62 9 87.3%
18 Akuan Penerimaan Aduan Awam 1 hari 71 71 0 100%