MENU

Year 2012

January 2012

Bil. Perkhidmatan TEMPOH PIAGAM BIL. PERMOHONAN IKUT PIAGAM TIDAK MENGIKUT PIAGAM % MENGIKUT PIAGAM
1 Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) 142 hari - - - -
2 Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan 92 hari - - - -
3 Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang 14 hari 5 4 1 80
4 Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan 14 hari 5 5 - 100
5 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah) 30 hari 1 1 - 100
6 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah) 30 hari 2 2 - 100
7 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri) 30 hari - - - -
8 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra 21 hari 3 3 - 100
9 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap 21 hari 1 1 - 100
10 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D Tambahan Rumah Dan Selain Rumah

14 hari

11

5

6

45

11 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan 14 hari - - - -
12 Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran 2 kali setahun (JAN & JULAI) - - - -
13 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan 30 hari - - - -
14 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen 30 hari 33 33 - 100
15 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara 4 hari 5 5 - 100
16 Memproses Bayaran 14 hari 20 20 - 100
17 Memberi Maklumbalas Aduan Awam 2 Hari 57 32 25 56
18 Akuan Penerimaan Aduan Awam 1 hari 57 57 - 100

 

February 2012

Bil. Perkhidmatan TEMPOH PIAGAM BIL. PERMOHONAN IKUT PIAGAM TIDAK MENGIKUT PIAGAM % MENGIKUT PIAGAM
1 Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) 142 hari - - - -
2 Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan 92 hari - - - -
3 Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang 14 hari 1 1 - 100
4 Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan 14 hari 9 8 1 89
5 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah) 30 hari 7 7 - 100
6 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah) 30 hari 1 1 - 100
7 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri) 30 hari - - - -
8 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra 21 hari 1 1 - 100
9 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap 21 hari - - - -
10 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D Tambahan Rumah Dan Selain Rumah

14 hari

22

20

2

91

11 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan 14 hari - - - -
12 Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran 2 kali setahun (JAN & JULAI) - - - -
13 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan 30 hari - - - -
14 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen 30 hari - - - -
15 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara 4 hari - - - -
16 Memproses Bayaran 14 hari 15 12 3 80
17 Memberi Maklumbalas Aduan Awam 2 Hari 45 34 11 76
18 Akuan Penerimaan Aduan Awam 1 hari 45 45 - 100

 

March 2012

Bil. Perkhidmatan TEMPOH PIAGAM BIL. PERMOHONAN IKUT PIAGAM TIDAK MENGIKUT PIAGAM % MENGIKUT PIAGAM
1 Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) 142 hari - - - -
2 Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan 92 hari - - - -
3 Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang 14 hari 10 10 - 100
4 Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan 14 hari 5 5 - 100
5 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah) 30 hari 1 1 - 100
6 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah) 30 hari 1 1 - 100
7 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri) 30 hari - - - -
8 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra 21 hari 2 2 - 100
9 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap 21 hari 3 3 - 100
10 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D Tambahan Rumah Dan Selain Rumah

14 hari

21

13

8

86

11 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan 14 hari - - - -
12 Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran 2 kali setahun (JAN & JULAI) - - - -
13 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan 30 hari - - - -
14 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen 30 hari - - - -
15 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara 4 hari - - - -
16 Memproses Bayaran 14 hari 26 26 - 100
17 Memberi Maklumbalas Aduan Awam 2 Hari 33 6 27 18
18 Akuan Penerimaan Aduan Awam 1 hari 33 33 - 100

 

April 2012

Bil. Perkhidmatan TEMPOH PIAGAM BIL. PERMOHONAN IKUT PIAGAM TIDAK MENGIKUT PIAGAM % MENGIKUT PIAGAM
1 Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) 142 hari - - - -
2 Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan 92 hari - - - -
3 Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang 14 hari 3 3 - 100
4 Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan 14 hari 1 1 - 100
5 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah) 30 hari 1 1 - 100
6 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah) 30 hari - - - -
7 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri) 30 hari - - - -
8 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra 21 hari 2 2 - 100
9 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap 21 hari - - - -
10 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D Tambahan Rumah Dan Selain Rumah

14 hari

25

10

15

40

11 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan 14 hari - - - -
12 Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran 2 kali setahun (JAN & JULAI) - - - -
13 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan 30 hari - - - -
14 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen 30 hari 18 18 - 100
15 Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara 4 hari 17 17 - 100
16 Memproses Bayaran 14 hari 24 24 - 100
17 Memberi Maklumbalas Aduan Awam 2 Hari 65 9 56 14
18 Akuan Penerimaan Aduan Awam 1 hari 65 65 - 100