MENU

VISI

Ke arah Majlis Daerah Tampin sebagai sebuah perbandaran yang terancang, mampan dan kondusif demi kesejahteraan rakyat.

 

MISI

Menyediakan perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkualiti bagi memastikan kehidupan rakyat yang selesa dan sejahtera menjelang tahun 2020.

 

MOTO

"Tampin Indah Bersih Selamat"