MENU


Majlis Daerah Tampin telah ditubuhkan pada 1 Julai 1980 , hasil daripada penyusunan semula melalui peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976 . Dahulu dikenali sebagai Lembaga Bandaran Tampin. Luas keseluruhan kawasan ialah 87,868.82 hektar.

Kawasan pentadbiran Majlis Daerah Tampin merangkumi kawasan:

- Bandar Tampin
- Pekan Gemencheh
- Gemencheh Lama
- Gemencheh Baru
- Batang Melaka
- Air Kuning Selatan
- Gedok
- Gemas

Kawasan pentadbiran ini dibahagikan kepada dua kategori iaitu:-

i. Kawasan Operasi seluas 12,949.94 hektar
ii. Kawasan Luar Operasi atau Kawasan Kawalan seluas 74,918.88 hektar