MENU
Bil. BAHAGIAN PERKHIDMATAN TEMPOH PIAGAM
1 OSC Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) 142 hari
2 OSC Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan 92 hari
3 OSC Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang 14 hari
4 OSC Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan 14 hari
5 OSC Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah) 30 hari
6 OSC Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah) 30 hari
7 OSC Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri) 30 hari
8 OSC Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra 21 hari
9 OSC Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap 21 hari
10 KEJURUTERAAN & BANGUNAN Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D :-
A) Tambahan Rumah
B) Tambahan Selain Rumah
4 hari
30 hari
11 KEJURUTERAAN & BANGUNAN Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan 30 hari
12 PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran 2 kali setahun
13 PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan 30 hari
14 PERLESENAN & KESIHATAN Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen 14 hari
15 PERLESENAN & KESIHATAN Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara 4 hari
16 KEWANGAN Memproses Bayaran 14 hari
17 PENTADBIRAN Memberi Maklumbalas Aduan Awam 2 hari
18 PENTADBIRAN Akuan Penerimaan Aduan Awam 1 hari