MENU

A.    SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN
 

 1. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1990
 2. Undang-Undang Kecil Iklan (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1992
 3. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (PBT, NS) (Pindaan) 1990
 4. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (PBT, NS) (Pindaan) 2001
   

B.    SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL MAJLIS DAERAH TAMPIN
 

 1. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (MDT) 1984
 2. Undang-Undang Kecil Kawalan dan Penyeliaan Tempat-Tempat Makan (MDT) 1984
 3. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (MDT) 1986
 4. Undang-Undang Kecil Panggung dan Tempat Hiburan Awam (MDT) 1987
 5. Undang-Undang Kecil Melesen Tred, Perniagaan & Perindustrian (MDT) 1987
 6. Undang-Undang Kecil Melesen Tred, Perniagaan & Perindustrian (MDT) (Pindaan) 2003
 7. Undang-Undang Kecil Penjaja (MDT) 1987
 8. Undang-Undang Kecil Pasar (MDT) 1987
 9. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MDT) 1988
 10. Undang-Undang Kecil Kadar Bayaran Bagi Tangki Najis dan Pembuangan Sampah Sarap (MDT) 1984
 11. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MDT) 1995
 12. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Kerajaan Tempatan (MDT) 1981
 13. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Jalan, Parit dan Bangunan (MDT) 1981
 14. Undang-Undang Kecil Bayaran Denda (lesen) MDT 1983
 15. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MDT) 1990
 16. Undang-Undang Kecil Kawalan Lembu-Kerbau (MDT) 1999
 17. Undang-Undang Kecil Vandalisme (MDT) 1991
 18. Undang – Undang Kecil Taman (MDT) 2008
 19. Undang – Undang Kecil Kedai Gunting Rambut, Pendandan Rambut, Dan Salun Kecantikan (MDT) 2010
 20. Undang – Undang Kecil Hotel (MDT) 2011