MENU

Jadual Lawatan Lesen Perniagaan 2017

Bulan Tarikh
Mesyuarat
Jawatankuasa
Perlesenan
Gemencheh/
Gemas
Tampin
Jun 15.6.2017 8.6.2017 9.6.2017
Julai 18.7.2017 10.7.2017 12.7.2017
Ogos 15.8.2017 7.8.2017 9.8.2017
Sept 19.9.2017 12.9.2017 13.9.2017
Okt 17.10.2017 9.10.2017 11.10.2017
Nov 16.11.2017 9.11.2017 10.11.2017
Dis 14.12.2017 6.12.2017 8.12.2017