MENU

Tahun 2016

Januari hingga November 2016

 

Bil.

Perkhidmatan

TEMPOH PIAGAM

BIL. PERMOHONAN

IKUT PIAGAM

TIDAK MENGIKUT PIAGAM

% MENGIKUT PIAGAM

11

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan

14 hari

0 0 0 0

12

Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran

2 kali setahun (JAN & JULAI)

25180 25180 0 100

13

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan

30 hari

12 12 0 100

14

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen

30 hari

36 34 0 97

15

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara

4 hari

0 0 0 0

16

Memproses Bayaran

14 hari

34 34 0 100

17

Memberi Maklumbalas Aduan Awam

2 Hari

50 50 0 100

18

Akuan Penerimaan Aduan Awam

1 hari

50 50 0 100