MENU

Tahun 2021

Januari hingga Disember 2021

 

Bil.

Perkhidmatan

TEMPOH PIAGAM

BIL. PERMOHONAN

IKUT PIAGAM

TIDAK MENGIKUT PIAGAM

% MENGIKUT PIAGAM

11

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan

14 hari

3 3 0 100

12

Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran

2 kali setahun (JAN & JULAI)

25397 25397 0 100

13

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan

30 hari

23 23 0 100

14

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen

30 hari

36 34 0 94

15

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara

4 hari

309 309 0 100

16

Memproses Bayaran

14 hari

128 128 0 100

17

Memberi Maklumbalas Aduan Awam

2 Hari

196 196 0 100

18

Akuan Penerimaan Aduan Awam

1 hari

196 196 0 100