MENU

Tahun 2019
 

Januari hingga Disember 2019

        

Bil.

Perkhidmatan

TEMPOH PIAGAM

BIL. PERMOHONAN

IKUT PIAGAM

TIDAK MENGIKUT PIAGAM

% MENGIKUT PIAGAM

1

Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB)

142 hari

0 0 0 0

2

Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan

92 hari

0 0 0 0

3

Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang

14 hari

0 0 0 0

4

Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan

14 hari

0 0 0 0

5

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah)

30 hari

18 18 0 100

6

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah)

30 hari

0 0 0 0

7

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri)

30 hari

0 0 0 0

8

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra

21 hari

0 0 0 0

9

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap

21 hari

0 0 0 0

10

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D Tambahan Rumah Dan Selain Rumah

14 hari

28 28 0 100

 

<--pagebreak-->

Tahun 2018

Januari hingga Disember 2018

 

Bil.

Perkhidmatan

TEMPOH PIAGAM

BIL. PERMOHONAN

IKUT PIAGAM

TIDAK MENGIKUT PIAGAM

% MENGIKUT PIAGAM

11

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan

14 hari

0 0 0 0

12

Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran

2 kali setahun (JAN & JULAI)

25397 25397 0 100

13

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan

30 hari

23 23 0 100

14

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen

30 hari

36 34 0 97

15

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara

4 hari

0 0 0 0

16

Memproses Bayaran

14 hari

128 128 0 100

17

Memberi Maklumbalas Aduan Awam

2 Hari

196 196 0 100

18

Akuan Penerimaan Aduan Awam

1 hari

196 196 0 100