MENU

Program Publisit Dan Penyertaan Awam Bagi Pengubahan Rancangan Tempatan Daerah Tampin 2023 (Penggantian) (Pengubahan 1 - 2023) akan diadakan bermula 15 Mei 2023 sehingga 14 Jun 2023. Laporan boleh disemak ruang legar pejabat Majlis Daerah Tampin serta borang bantahan dan cadangan boleh dimuat turun (link borang)