MENU

Pembekal-Pembekal / Kontraktor-kontraktor yang mempunyai kerja semasa di Majlis Daerah Tampin dan  mendapat kerja di Pejabat Daerah Tampin, Pejabat Daerah Kecil Gemas, Jabatan Kerja Raya Tampin Serta Jabatan Pengairan Dan Saliran Tampin TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN. Pembekal-Pembekal / Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran Syarikat (Sijil SSM) serta Sijil Pendaftaran di Kementerian Kewangan Malaysia  (KKM) yang ASAL dan disahkan melalui Kad Pengenalan layak menghadiri taklimat dan lawatan (wakil tidak dibenarkan).