MENU

 

Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW.PA-31. Semua aset boleh dilihat   pada    tarikh   31 JULAI 2023 hingga 01 OGOS 2023 di alamat GARAJ JENTERA DEWAN BANDARAN TAMPIN dan DEWAN GEMENCHEH di antara jam 9.00 PAGI hingga 4.00 PETANG. Tarikh lelongan pada 2 Ogos 2023 jam 10.00 pagi di Dewan Bandaran Tampin dan jam 3.00 petang di Dewan Gemencheh.