MENU

Skop-skop pembersihan :
* Ruang niaga
* Longkang luar dan dalam kawasan pasar
* Pelupusan barang yang tidak digunakan
* Pembersihan persekitaran pasarĀ