MENU

Tawaran Sebutharga Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pokok Pokok dan Lain-Lain Kerja Berkaitan. Borang Sebutharga Boleh Diperolehi Di Jabatan Perancang Bandar dan Landskap MDT (Tingkat 2).  Dengan Harga      RM 30.00 dan RM50.00 Sahaja. 

Tarikh Tutup Penjualan Borang : 15.09.2020 (SELASA)  Jam : 12.00 tengahari

Iklan Sebutharga