MENU

Pastikan semua tunggakan sewaan diselesaikan terlebih dahulu. Pembaharuan perjanjian tidak akan dibenarkan kepada akaun/penyewa yang TERTUNGGAK dan penyewaan premis akan ditarik.