MENU

Jadual Pungutan Sampah

 

Kutipan sampah dijalankan oleh pihak konsesi yang dilantik kerajaan iaitu SWM Enviroment Sdn. Bhd. (SWM) dan di pantau oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (SWCorp).

Kutipan sampah kawasan pekan dilaksanakan setiap hari manakala di kawasan taman perumahan dibuat pada isnin/rabu/jumaat atau selasa/khamis/sabtu.

Maklumat lanjut sila klik pautan berikut :-
http://www.swcorp.gov.my
http://www.swm-environment.com/

Perkhidmatan Tambahan yang dijalankan oleh SWM :

  • Pungutan Sampah Kebun 1 Tan RM65.00 pertrip
  • Pungutan Sampah Pukal RM40 pertrip
  • Caj RORO RM150 pertrip

*Nota : Perkhidmatan & caj tertakluk kepada pindaan pihak konsesi yang dilantik.