MENU

SWCorp dulu dikenali PPSPPA
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam (PPSPPA) kini dikenali sebagai SWCorp. Aduan masaalah sampah, longkang & rumput sila hubungi 1-800-88-7472.