MENU

Sebutharga adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor Tempatan yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta beralamat di Daerah Tampin dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia serta Sijil Suruhanjaya Tenaga mana yang berkenaan.